CleanC har gjennom erfaringene utviklet et tankesett som sier at ingenting er umulig så lenge det ikke strider mot naturlovene og byråkratiet. Rett utstyr brukt på rett måte er kriteriet for suksess.

Innovasjon er blitt en del av tankesettet, dannet av utfordringer, erfaringer og ekspertise.

CleanC har bred erfaring med hva som fungerer best, hvilke undervannsverktøy vi kan bruke, hvilke personlige relasjoner vi må danne og bruke. Et optimalt prosjekt er forst og fremst bygget på personsikkerhet, 0-forurensnings filosofi, minst mulig komplisert,

CleanC er meget resultatorientert med hjelp av vår brede erfaring med QA/QC kontroll

CleanC prosjekterer sine prosjekter mest mulig økonomisk for våre kunder der vi setter høye krav til oss selv for sluttresultater.

Det er vår oppskrift på suksess……...

Planlegging


CleanC, tidligere Subsea Recovery Solutions, har opparbeidet et nettverk og bygget et solid kompetanse-database internt, og samarbeidspartnere som kan hentes inn ved behov. Vi har også et samarbeid med rederi og utstyrsleverandører.

CleanC benytter alltid kompetent og vel erfarent personell, alltid det riktig utstyr, riktig timing, grundig for-evaluering som gir fornøyde kunder.

Miljøvernmyndigheter har i mange tilfeller opp gjennom årene vegret seg for å “ta tak i” sine forurensningsproblemer i eget territorialfarvann og innsjøer. Disse løsningene kan og vil CleanC kunne gi i hvert enkeltstående tilfelle uansett havdybder.

CleanC leter ALLTID etter alternativen - ikke begrensningene,

CleanC bruker sin spesialkompetanse i alle fagfelt og finner den optimale løsningen.

Hvorfor gjør vi det?


Fordi vi bryr oss om vår klodes bærekraft i alle hav og innsjøerfor kommende generasjoner, og fordi VI KAN.