Hvorfor gjør vi det?


CleanC tilbyr kartlegging av miljøforurensning av bla. kvikksølv / metylkvikksølv som er bindelig med vev som dermed går oppover i næringskjeden fra plankton, skall- og krepsdyr, fisk og deretter til mennesket.

Metoder dette utføres på  blant annet er;

1. Teknologi og fjernstyrt undervannsutstyr (ROV) som CleanC har lang erfaring med bruk av ved at selskapets ledelse har tilegnet seg dette gjennom mangeårige prosjekter fra norsk Olje- og gassindustri.

2. Havbunnskartlegging utføres med blant annet Multistråle ekkolodd som gir høyoppløselig digital 3D grafikk over topografi på havbunnen.

3. Sedimentprøvetaking med hjelp av bl.a kjerneboringsutstyr som Vibro Core og Gravity/Piston Core, samt enklere prøvetakingsutstyr beregnet for montasje på ROV, eller vha dykkere.

3. Sedimentprøvetaking med hjelp av bl.a kjerneboringsutstyr som Vibro Core og Gravity/Piston Core, samt enklere prøvetakingsutstyr beregnet for montasje på ROV, eller vha dykkere.

Fakta om kvikksølv

Kvikksølv er et tungmetall som kan påvirke nervesystemet. I fisk foreligger kvikksølv som den organiske forbindelsen metylkvikksølv.

Fosterets hjerne er det organet som er mest følsom for metylkvikksølv. Dersom gravide/ammende kvinner får i seg for mye metylkvikksølv, kan utviklingen av fosterets hjerne påvirkes.

Gravide og ammende bør derfor ikke innta mer kvikksølv enn det tolerable ukentlige inntaket i løpet av svangerskap/ammeperiode. Andre kan tåle variasjoner i kvikksølv inntaket som jevner seg ut over lengre tid.

Metylkvikksølv hoper seg ikke opp i kroppen over tid, men har en halveringstid på ca. 70 dager. Ved å legge om dietten kan du derfor redusere kvikksølvinnholdet i kroppen i løpet av noen måneder

Ref. Mattilsynets rapport datert 01.06.2017

“Høye nivå av kvikksølv i brosme i Sognefjorden og Hardangerfjorden


I enkelte områder lang kysten inneholder dypvannsfisken brosme høye verdier av kvikksølv i fileten. Høyest nivå er det i deler av Sognefjorden og Hardangerfjorden. Mattilsynet advarer derfor fritidsfiskere mot å spise brosme fra disse områdene.”

Brosme Foto: Sjømatrådet, Eiliv Leren

Link til pressemelding;

Eksplosiver på havbunn og i innsjøer


CleanC tilbyr kartlegging av eksplosiver som for det meste ligger dumpet i sjø, men også i innsjøer.

50 kg granat m/ sennepsgass

15 kg granat m/ lewisitt eller tabun

Over; NRK Brennpunkt dokumentar - “Tikkende bomber”  fra 2011.Sennepsgass krystalliseres når den kommer i kontakt med vann og blir til fast form. Her er det avbildet ombord på en dansk fiskebåt som hadde fått den i trålen utenfor Bornholm, Danmark i 2005.

Det er dokumentert at det finnes over 1 million tonn med ammunisjon, miner, kjemiske stridsmidler, radioaktivt materiale og annet, i alle hav på kloden. Mye ble dumpet i Skagerrak for at ikke nazi-sympatisører skulle kunne bruke det etter 2. verdenskrig. Store mengde av dette finnes utenfor rett utenfor kystlinjene i hele Nordsjøbassenget, Norge og i særdeleshet i Østersjøen, ved Bornholm i Danmark i Lübeckbukten utenfor Tyskland og i Adriaterhavet utenfor Italia hvor Italias diktator Mussolinis sennepsgass fabrikker lå gjennom 2. verdenskrig.

Over; NRK dokumentar - “Tikkende bomber” fra 2011

Store mengde av dette finnes utenfor rett utenfor kystlinjene i hele Nordsjøbassenget, Norge og i særdeleshet i Østersjøen, ved Bornholm i Danmark i Lübeckbukten utenfor Tyskland og i Adriaterhavet utenfor Italia hvor Italias diktator Mussolinis sennepsgass fabrikker lå gjennom 2. verdenskrig.

Status i 2011 - og den er uforandret i 2021. Over; NRK Brennpunkt dokumentar - “Tikkende bomber” fra 2011

CleanC tilbyr å fjerne og destruere eksplosiver og kjemiske stridsmidler. Dette tas opp ved hjelp av fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV), men også med  konvensjonell dykkeoperasjoner. Operasjonene risiko analyseres svært grundig i forkant slik at det utføres uten risiko og fare for skade på utførende personell. Sikkerhetsrisiko analyser som er i dag er industri standarder innen alt arbeid som utføres på norsk sokkel innen olje- og gass og daglig benyttes

Destruksjonen av granatene gjøres fullstendig kontrollert inne i et stort “purpose-built” trykkammer hvor granatene blir satt under enormt høyt trykk og en ekstrem høy tmperatur før det antennes og eksplodere inne i kammeret. Resultatet er at molekylstrukturene i de kjemiske stridsmidler ødelegges og blir dermed til ufarlig støv og metallet i granaten er knust i små biter.

Over; Skjema over DaVinch destruksjon kammer destruksjons prosess